Installation av Samsung SSSP10

 • Välj att installera skärmen med antingen enbart fjärrkontrollen eller så kan du även koppla in ett tangentbord för att snabbare kunna välja och knappa in uppgifter. 

  1. Välj språk
  2. Anslut skärmen till ett nätverk
  3. Godkänn villkoren
  4. Välj grundläggande inställningar 
  5. Välj bildskärmsorientering.
  6. Stäng av autoavstängning
  7. Välj anpassad app och mata in https://samsung.playipp.com
  8. Hoppa över att ansluta till RM server
  9. Ställ in tid
  10. Ställ in pin eller hoppa över 
  11. Starta anpassad app.
  12. PLAYipps app ska nu starta på skärmen

  När appen startar ska en aktiveringskod visas på skärmen.

  Läs i Aktivera Signageskärmar för att se hur du aktiverar din mediaspelare.