Anpassa skärmlayouter

 • Är du inte helt nöjd med din skärmlayout kan du alltid redigera den. Du kan ta bort, lägga till, ändra storlek och flytta ytor. Du kan även redigera bakgrundsfärg/bild samt ändra typsnitt och färger på widgets och budskapsmallar.

  För att lägga anpassa din skärmlayout går du in Klickar du på Signage > Skärmlayouter. Där  klickar du på den layouten du vill anpassa. 

  Skärmbild 2022-04-12 162251.png

  Från denna vy kan du ändra allt gällande layouten.

  Ytor:

  På vänster sida hittar du alla ytor som skärmlayouten är uppbyggd av. 
  Det finns en knappar för att duplicera ytan samt ta bort den. Till höger om knapparna finns det även handtag som du kan ändra ordningen ytorna ligger i. Om ytor överlappar i layouten så kommer den som ligger längst upp i listan att visas längst upp i layouten och på skärmen.

  Skärmbild 2022-04-12 163222.png

  Inställningar för ytor:

  Klickar du på en ett av namnen (eller direkt på ytan i mitten) så får du upp alla inställningar för den ytan:

  Längst uppe finns knappar för att dela din yta till 2. Du kan dela ytan både vågrätt och lodrätt. Du kan även göra en kopia eller ta bort ytan.

  • Du kan byta namn på ytan
  • Byta typ av ytor. Dom typer som finns är:
   • Standard: Den vanligaste typen av yta där du publicerar det vanligaste innehållet. 
   • Bild: En statisk bild används som används för tex logotyper som alltid ska synas på layouten
   • Widget: Ytan fylls av en väder eller klockwidget 
   • Färg: Denna yta fylls av den färg som du sätter på den. Tex som en helfärgad footer som inte är samma färg som bakgrunden
  • Du kan även låsa ytan till 16:9 eller 9:16 ratio
  • Sätt exakt bredd och höjd på ytan. Du kan även dra i ankarpunkterna direkt på ytan
  • Sätt exakt placering av ytan. Du kan även klicka och dra direkt i ytan.

  Skärmbild 2022-04-12 162715.png

  Avancerat:

  Vill du aktivera avancerade inställningar gör du det här. Dom inställningarna som finns är: 

  • Mjuka övergångar  
  • Ljud aktiverat
  • Slumpmässig spelordning
  • Visa tidsindikatorn
  • Dold yta

  Skärmbild 2022-04-12 162801.png

  Preview:

  Du kan även ändra det som ska visas när du förhandsgranskar layouten. Du välja att visa text och bild eller ladda upp den bild som du ska visas. 

  Skärmbild 2022-04-12 162834.png

  Allmänt:

  Under allmänt kan du byta namn på din skärmlayout, Ställa in mellanrummet som ställs det blir automatiskt när du delar på en yta till 2. Sist kan du även ställa in grid-storlek som är hur många pixlar du kan flytta eller justera en ytas storlek. 

  Skärmbild 2022-04-13 094404.png

  Bakgrund:

  Här kan du justera bakgrundsfärgen eller byta till en bild. Du kan skriva in en färgkod eller klicka på rutan till höger för att få en färgväljare. 

  Skärmbild 2022-04-13 095233.png

  Typsnitt:

  Här kan du ändra de typsnitt och färger som visas i budskapsmallar och widgets som finns i layouten. Du kan skriva in en färgkod eller klicka på rutan till höger för att få en färgväljare. 

  Skärmbild 2022-04-13 095247.png