Installation av Philips 4550D & 3550Q

 • För att installera skärmar från dessa modeller behöver du följa dessa steg:

  1. Starta upp skärmen och välj språk.

  2. Välj alternativ för säkerhetsinställningar eller skippa detta steg. 

  3. Välj alternativet “Hoppa över” på sidan för Signage skärminställningar.
    
  4. Välj nätverkstyp och anslut till nätet.

  5. Välj alternativet “Hoppa över” på sidan för Klona mediafiler till interna.

  6. Grattis! Du kan nu välja att avsluta den första guiden.

  7. Tryck på knappen för Home och sen 1 + 8 + 8 + 8 på fjärrkontrollen.

  8. Välj Appar och sedan Chromium.

  9. Fyll sedan i webbadressen https://philips.playipp.com/ i webbläsaren på skärmen.

  10. Webbsidan (https://philips.playipp.com/) kan detektera enhetstyp automatiskt för de flesta modeller, i annat fall visas en lista på möjliga enhetstyper där du själv får välja enhetstyp. Webbsidan kan t.ex. inte skilja mellan Philips 4150D och 4051D, där visas de två alternativa modellerna och du får välja mellan dessa två. För övriga 'okända' enheter visas andra möjliga modeller med inbyggda spelare från Philips.

   För att välja ett alternativ använd nummerknapparna på fjärrkontrollen.

  11. Tryck på OK på din fjärrkontroll för att starta nedladdningen.
   För att flytta fokus till texten behöver du trycka på knappen Adjust en gång. Texten "Tap OK on your remote..." kommer nu börja blinka på skärmen för att visa att fokus är rätt.

  12. Tryck på OK-knappen för att ladda ned vår uppstarts-app.

  13. Chromium kan komma att fråga om din tillåtelse till att ladda ned filer från denna sida. Välj “OK” för att fortsätta nedladdningen.
  14. En popup-ruta dyker upp längst ned på skärmen där du behöver acceptera nedladdningen av appen. Tryck på knappen Download.

   För att få fokus på OK-Knappen behöver man först gå tillbaka ett steg i webbläsaren. Använd Bakåt-knappen på fjärrkontrollen. Tryck sedan pil-ned-knappen tills fokus hamnar på avbryt, sedan höger-pilknapp för att flytta fokus till Download-knappen. Tryck på OK för att gå vidare.

  15. Använd Bakåt-knappen på fjärrkontrollen för att stänga ner webbläsaren och gå tillbaka till inställningarna

  16. Välj Storage

  17. Välj Internal

  18. Välj Download

  19. Öppna filen “com.playipp.bootstrap”

  20. Ny popup-ruta i fullskärmsläge visas, bekräfta installation av appen genom att trycka på knappen Install längst ned till höger.
  21. Nu startas PLAYipps uppstartsapp och laddar ned/installerar våra appar.

  22. När installationen är klar kommer du tillbaka till filhanteraren.

  23. Använd Bakåt-knappen på fjärrkontrollen för att stänga ner filhanteraren.

  24. Välj inställningar i menyn, välj Signage skärm, välj Source Settings, välj Anpassad App, välj Välj app, välj PLAYippLauncher och klicka sedan på Spara.

  25. Klicka på Source knappen på fjärrkontrollen och välj Anpassad.

  26. Ställ in energisparläge (Välj Home på fjärrkontrollen, sedan Avancerat val, välj sedan Energisparläge och välj Läge 3)

  27. Använd Bakåt-knappen på fjärrkontrollen för att stänga ner inställningarna.

  28. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.