Installation av PLAYport HD

  1. Koppla in din PLAYport mediaspelare. Den behöver vara ansluten till skärmen via HDMI och en strömkälla. Om du väljer att ha trådad nätverksanslutning kopplar du in kabeln i spelaren nu och går vidare till steg 7

  2. Du behöver nu konfigurera det trådlösa nätverket. För att göra detta så behöver du starta Network manager. Detta utförs genom  att  koppla in ett tangentbord till mediaspelaren usb-ingång och klicka F2 på tangentbordet. 
   För att navigera i menyerna så använder du Tab, piltangenterna och Enter.

  3. Välj Wireless (Trådlös).

  4. Välj nätverket du vill ansluta till genom att gå till SSID och tryck Enter.

  5. Skriv in lösenord om det krävs för ditt nätverk.

  6. Tryck F5 på tangentbordet för att spara och gå ur Network manager.

  7. Mediaspelaren kommer nu starta upp och visa 3 cirklar. Är dessa 3 cirklar gröna så har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar. Har den inte 3 gröna cirklar behöver du kontrollera så att nätverksinställningarna är korrekt inmatade. Syns det återigen inga gröna cirklar på skärmen så hittar du vår felsökningsguide här.

  8. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.

   Läs i Aktivera signageskärmar för att se hur du aktiverar din mediaspelare.