Schemaläggning

 • Det finns tre olika schemaläggningsalternativ. Från & till-datum, Visa alltid och Avancerat schema 

  Från & till-datum

  Schemafunktionen Från & till-datum används när man vill att ett objekt skall visas mellan två olika tidpunkter och/eller dagar t.ex mellan Mån 23 Okt 2017 kl 00:00 - Lör 28 Okt 2017 kl 23:59

  1. Ange datum och klockslag när objektet ska starta att visas. Objektet börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  2. Ange datum och klockslag när objektet ska sluta visas. Objektet spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  Schemlaggning-1.png

   


  Visa alltid

  Visa alltid är det enklaste alternativet av schemaläggning. Objektet kommer att visas tills någon tar bort eller inaktiverar objektet i spellistan.

  Schemlaggning-2.png


  Avancerat schema

  Med avancerat schema kan du skapa anpassade schemaläggningar, t.ex att ett objekt enbart ska visas på fredagar eller under lunchtid på vardagar.

  Det finns två olika sorters avancerade scheman: samma tider varje dag och olika tider varje dag.

  Samma tider varje dag

  1. Ange vilka dagar som du vill att objektet skall visas. När en dag är markerad med blå färg så visas objektet den dagen.
  2. Ange mellan vilka tider för de valda dagarna som objektet ska visas
  3. Ange datum och klockslag för när schemat ska starta. Schemat börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  4. Ange datum och klockslag för när schemat ska avslutas. Schemat spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  Schemlaggning-3.png

   

  Olika tider varje dag

  1. Ange vilka dagar som du vill att objektet skall visas. När en dag är markerad med blå färg så visas objektet den dagen
  2. Ange mellan vilka tider för de olika valda dagarna som objektet ska visas
  3. Ange datum och klockslag för när schemat ska starta. Schemat börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  4. Ange datum och klockslag för när schemat ska avslutas. Schemat spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  Schemlaggning-4.png

  Tips!

  Du kan lägga till flera scheman på samma objekt!