Använda en budskapsmall

 • Publicera och använda budskapsmallar

  Med en budskapsmall får du snabbt och enkelt ut ett budskap med hjälp av bild och text. 

  Skapa nya budskapsmallar genom att navigera till Skärmar > budskapsmallar. Välj därefter den layout och den specifika ytan där du vill skapa en ny budskapsmall. Tanken är att man har möjlighet att skapa en budskapsmall som har en grafisk uppbyggnad som man är nöjd med och kan återanvända flera gånger. Läs mer om att skapa nya budskapsmallar här

  Publicera mall till skärmplats eller skärmgrupp

  För att ladda upp nytt innehåll till en skärm så måste man gå in i en spellista för skärmen eller skärmarna man vill publicera till.

  1. Klicka på Signage > Publicera till vänster för att komma till dina skärmar och layouter.
   Screenshot 2022-10-04 at 11.02.31.png

  2. Använd kolumnen till vänster för att välja den plats eller grupp som du vill publicera till.
   Välj sedan ytan du vill publicera till. Du kan klicka direkt på miniatyren eller på namnet till höger.
   Screenshot 2022-10-04 at 11.05.29.png

  3. Klicka på +Lägg till uppe till höger för att öppna publiceringsmenyn och välj Mallar
   Screenshot 2022-10-04 at 11.06.34.png

  Du kan använda en redan skapad mall eller utgå ifrån en blank budskapsmall. Alternativet "blank-budskapsmall" syns endast för användare som har denna rättighet. Alla mallar som är skapade och sparade för den aktuella ytan dyker upp som ett valbart alternativ.

  Översikt över mall-verktyget

  Anvanda-budskapsmall-4.png

  1. Fält
   Fäll ut fältmenyn. 
  2. Inställningar
   Fäll ut menyn inställningar.
  3. Rutnät
   Aktivera/avaktivera rutnät.
  4. Ångra
   Ångra den senaste ändringen.
  5. Zoom
   Zooma in/ut.
  6. Rubrik i spellistan
   Vad objektet ska heta i spellistan.
  7. Spellängd
   Hur många sekunder eller minuter objektet ska visas på skärmen.
  8. Publicera
   Publicera och gå vidare till schemaläggning.
  9. Stäng
   Stäng utan att spara.
  10. Filer

   Fäll ut mediabiblioteket.

  11. Symboler
   Fäll ut biblioteket med symboler/former.

  Uppbyggnad av mallar

  En mall är uppbyggd av olika fält. De fält som kan redigeras är märkta med en streckad ram. I exemplet nedan finns ett textfält och ett bildfält som kan redigeras, medan rubriken är låst och därmed inte kan ändras.

  Huruvida ett fält är låst eller redigerbart beror på rättighetsinställningarna på det aktuella fältet. Dessa inställningar anges när man skapar budskapsmallen. Syns inte alla inställningsalternativ som visas i översiktsbilden ovan måste mallen först låsas upp. Upplåsning av en mall kan endast utföras av de som har behörighet att göra det genom att klicka på "Lås upp". 

  Redigera ett textfält:

  1. Dubbelklicka på textfältet och ändra texten.
   Anvanda-budskapsmall-5.png   

  Redigera ett bildfält

  1. Klicka på bildfältet. Knappen ändra bild blir nu synlig, klicka på den. Om bildfältet redan innehåller en bild syns nu eventuell beskärning utanför bildfältet.
  2. Klicka på ändra bild. Nu fälls menyn filer ut.
  3. Välj en redan uppladdad bild från någon av dina mappar eller ladda upp en ny bild.
   Anvanda-budskapsmall-6.png

   Beskära en bild i ett bildfält 

  1. Se till så att både cropläge och beskärläge är aktiverade (ikonerna ska vara blåa).
   Anvanda-budskapsmall-7.png
  2. Ta tag i en av bildens hörnpunkter och förstora bilden genom att dra hörnpunkten utåt.
  3. Den del av bilden som kommer att beskäras bort blir gråtonad.
  4. Dra och släppa bilden för att ändra dess placering i bildfältet.
   Anvanda-budskapsmall-8.png
  5. Avaktivera cropläget för att ge bilden den nya beskärningen och placering i bildfältet.
  6. Då du har uppdaterat fälten du vill redigera, klicka på publicera i övre högra hörnet och gå vidare till schemaläggningen. Läs mer om schemaläggning här.
   Anvanda-budskapsmall-9.png

   

  Notera!

  • Då du beskär en bild genom att dra i dess hörpunkter zoomar du i bilden. Om bilden egentligen är mindre än mallens bildfält och du dessutom zoomar i bilden kan bilden upplevas som pixlig (grovkornig) då den visas på en skärm.
  • Om du istället för en hörnpunkt tar tag i en kantpunkt och drar i bilden kommer den att skalas om oproportionerligt.
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback