Hantera användarrättigheter

 • Rättigheterna för en användare kan ställas in på dels grupp- eller platsnivå men också till en specifik yta för en specifik skärm. Endast användare som är företagsadmin eller användare med rättighet att hantera användare, kan skapa, byta lösenord eller sätta rättigheter för användare. För säkerhetens skull kan en användare kan aldrig sätta högre rättigheter på andra användare än vad de själva har tillgång till!

  Inställningar och funktioner för användare och användargrupper hittas under Mer och  Användarkonton i menyn. Ser du inte det här alternativet betyder det att du inte rättighet att hantera användare. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

  Vill du lägga lägga till nya användare följer du denna guide: https://hjalpcenter.playipp.com/article/54702/

  Se vår utbildningsfilm här eller följ guiderna nedanför. 

  Skapa en användargrupp

  En användargrupp kan används om flera användare ska ha samma rättigheter. Med en användargrupp kan du sätta rättigheterna i gruppen en gång och sedan koppla ihop användarna med användargruppen. Då ärver användarna rättigheter från gruppen. Om en ny användare ska tillkomma då kan man bara lägga till användaren i gruppen. 

  1. Klicka på Administration > Användarkonton 
   Screenshot 2022-06-15 at 11.08.18.png

  2. Klicka på Användargrupper > Lägg till användargrupp
   Screenshot 2022-06-15 at 11.59.29.png

  3. Ge användargruppen ett namn och en eventuell beskrivning över vad gruppen innehåller för rättigheter. Klicka på sedan på Spara och stäng.

   Screenshot 2022-06-15 at 11.59.55.png
  4. En användargrupp har nu skapats. Klicka på gruppen för att redigera gruppens rättigheter.
   Läs vidare i artikeln för att se hur alla rättigheter fungerar.
   Screenshot 2022-06-15 at 12.01.01.png

  Rättigheter - Hantera innehåll på skärmar

  För att välja vilka skärmar en användare ska kunna hantera klickar du på "Begränsningar i struktur - Grupper" och/eller "Begränsningar i struktur - Platser". Därefter väljer du vilka grupper/platser användaren ska kunna hantera och se. Du kan även välja en eller flera ytor i dessa grupper/platser som en användare får hantera. 

  För att ge rättigheter till en plats/grupp följer du dessa steg:

  1. Klicka på användaren och scrolla ner till Begränsningar i struktur platser/grupper. 

  2. Klicka på antingen "Begränsningar i struktur - Grupper" eller "Begränsningar i struktur - Platser".
   Screenshot 2022-06-20 at 13.52.00.png

  3. Nu visas en lista med alla Grupper/Platser där du kan välja vad användaren ska ha för rättigheter till dessa grupper/platser. 
   Du kan även klicka på + knappen till vänster för att expandera trädet och tex bara ge tillgång till en eller flera ytor på skärmen. 

   Screenshot 2022-06-20 at 13.52.44.png

   Schemaläggning: Rättighet att schemalägga mellan olika skärmlayouter om fler än en skärmlayouter finns kopplad till aktuell grupp/plats.
   Hantera / Ändra:
    Rättighet för att lägga till, ta bort och ändra innehåll i platsen.
   Visa / Titta: Se innehållet i en spellista.
   Dold: Gruppen, platsen eller ytan visas inte för användaren och är inte heller ett valbart alternativ.
   (Om inget val görs här så är det dolt för användaren)

  Rättigheter - PLAYipp Manager

  Denna sektion går igenom alla de funktions- och hanteringsrättigheter som kan appliceras på en användare eller användargrupp. 

  Företagsrättigheter

  Hantera användare: Användaren får tillgång till sektionen "Användarkonton" i huvudmenyn. Användaren får skapa användare och användargrupper samt ändra i redan befintliga användare. Användaren kan inte sätta en högre rättighet på en användare än vad de själva ha tillgång till.

  Hantera struktur: Användaren får tillgång till sektionen "Skärmstruktur" och "skärmlayouter" i huvudmenyn. Användaren kan hantera platser, grupper och layouter.

  Hantera grundmaterial: Användaren kan hantera grundmaterialet för en skärmlayout.

  Verktyg

  Hantera enheter: Användaren får tillgång till sektionen "Skärmlista" i huvudmenyn, koppla ihop mediaspelare med olika layouter, abbonemang samt aktivera nya spelare. 
  Du kan läsa mer om skärmlistan här: https://hjalpcenter.playipp.com/article/45154/

  Hantera Heartbeat: Användaren får tillgång till sektionen Heartbeat i huvudmenyn och kan skapa övervakningslistor för mediaspelare.
  Du kan läsa mer om heartbeat här: https://hjalpcenter.playipp.com/article/45159/

  Rättigheter för budskapsmallar

  Hantera alla budskapsmallarAnvändaren får att hantera befintliga budskapsmallar och kan skapa nya budskapsmallar.
  Du kan läsa här om hur du skapar budskapsmallar: https://hjalpcenter.playipp.com/article/45174/

  Hantera alla budskapsmallar på de platser & grupper där användaren har rättighet att ändra: Användaren får tillgång till alla budskapsmallar som är kopplade till de platser användaren har tillgång till. Användaren får även skapa och ändra i befintliga budskapsmallar som användaren har tillgång till.
  Du kan läsa här om hur du skapar budskapsmallar: https://hjalpcenter.playipp.com/article/45174/

  Ny tom budskapsmall i publicera:  Användaren får skapa en ny tom mall inifrån Publicera  +Lägg till  Mallar. Användaren kan inte spara mallen i mallarkivet om användaren inte har rättighet att "Hantera alla QUICKnote-mallar" men användaren kan använda den skapade mallen.
  Du kan läsa här om hur du använder en budskapsmall: https://hjalpcenter.playipp.com/article/45175/

  Använd färgväljaren: Användaren får välja färg på text m.m utöver företagsfärgerna.

  Använd alla budskapsmallar / Begränsa användandet till dessa mallar: Begränsa användaren till att använda utvalda mallar.

  Rättigheter i mediabiblioteket

  Fulla rättigheter (alla följande): Användaren får alla rättigheter i mediabiblioteket.

  Skapa mappar: Användaren får skapa mappar i mediabiblioteket.

  Ändra mappar: Användaren får byta namn på mapparna i mediabiblioteket.

  Ta bort mappar: Användaren får ta bort mappar i mediabiblioteket.

  Skapa mediaobjekt: Användaren får ladda upp mediaobjekt (bilder, video, länkar m.m.) till mediabiblioteket.

  Ändra mediaobjekt: Användaren får ändra namn på mediaobjekt.

  Ta bort mediaobjekt: Användaren får ta bort mediaobjekt.

  Tillgång till alla mappar i mediabiblioteket: Användaren får tillgång till alla mappar i mediabiblioteket.

  Begränsa mediabiblioteket till dessa mappar och eventuella undermappar: Begränsa användaren att använda utvalda mappar.

  Prioritet

  Obegränsad maxprioritet: Användaren kan sätta obegränsad maxprioritet på mediaobjekt.

  Sätt maxprioritet till: Begränsa användaren till att bara få välja prioritet upp till en viss nivå för ett mediaobjekt.

  Funktioner

  Alla användare som blir en funktionsanvändare för en funktion får rättighet att använda och uppdatera informationen i aktuell funktion. En funktions-användare får inga rättigheter till att ändra i eller ta bort en input.

  Input för InformationsflödeHändelser och Måltal har alla samma typ av rättighetsinställningar och beskrivningen nedan kan appliceras på alla tre.

  Hantera: Användaren får tillgång till funktioners inställningar och har möjlighet att bjuda in eller ändra bland aktiva funktions-användare.

  Använda alla: Användaren får använda och uppdatera informationen i alla skapade funktioner på kontot.

  Begränsa användandet till dessa: Användaren är begränsad till endast vissa funktioner på kontot.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback