Tvåfaktorsautentisering

 • En av PLAYipps viktigaste delar är säkerheten i produkten. Med tvåfaktorsautentisering (2FA) ger vi dig ett mer säkert sätt att logga in på. Genom att använda sig av en extra autentiseringsfaktor vid inlogg höjer du säkerheten för ditt konto, då det kräver en extern autentisering via app eller hårdvarunyckel. Det innebär att du inte bara anger ditt lösenord när du loggar in utan även använder dig av en säkerhetsnyckel eller autentiseringsapp beroende på vad du väljer. Det finns två alternativ att välja på, säkerhetsnycklar eller autentiseringsapp. Nedan får du läsa om de olika alternativen och välja vad som passar dig bäst.


  Säkerhetsnycklar

  Använd en fysisk säkerhetsnyckel, ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare eller någon annan typ av autentiseringshårdvara kopplad till din dator för att autentisera dig själv.

  Autentiseringsapp

  Använd en app för att autentisera dig själv med slumpmässigt genererade siffror. Exempelvis Google Authenticator, Authy eller 1Password.

   

  Aktivera för hela kontot eller för din användare

  Det finns två alternativ för att aktivera tvåfaktorsautentisering på ert PLAYipp Digital Signage konto, antingen för bara din användare eller för hela kontot.

   

  Aktivera för hela kontot

  Du som är företagsadmin kan välja att aktivera tvåfaktorsautentisering för alla användare på kontot. Det innebär att samtliga användare kommer att behöva aktivera det tvåfaktorsautentiserings alternativ du väljer när de loggar in. Tänk därför efter innan du aktiverar för samtliga så att ingen av era användare saknar en säkerhetsnyckel eller inte har tillgång till en smartphone för att använda sig av en autentiseringsapp.

   

  För att aktivera tvåfaktorsautentisering för alla på kontot klickar du på Administration i menyn och sedan på "Organisationsinställningar" under Tvåfaktorsautentisering väljer du sedan vilket alternativ ni ska använda er av. Obligatorisk autentisering med säkerhetsnyckel eller obligatorisk autentisering med app. Klicka sedan på vilken ni vill välja och sedan på "Spara"

  två1.png

   

   

  Om någon på företaget skulle tappat bort sin nyckel så kan du som företagsadmin återställa deras 2FA via användarlistan. Du går du till Administration i menyn och klickar på "Användarkonton", välj sedan användaren som har tappat bort sin autentisering och klicka på de tre prickarna bredvid användaren. Klicka sedan på "Återställ säkerhetsnyckel/Återställ autentisering"

  två2.png

   

  Aktivera för din användare

  Du kan även aktivera tvåfaktorsautentisering personligen. Då påverkar det bara din användare. Detta gör du genom att klicka på ditt namn längst ner i menyn och klicka på "Personliga inställningar". Klicka sedan på "Säkerhet". Om tvåfaktorsautentisering inte redan är aktiverat på ert konto kan du välja att aktivera det genom säkerhetsnycklar eller en authentiseringsapp. Klicka på "Aktivera" på det alternativ som passar dig bäst och skriv in ditt lösenord.

   

  två3.png

  Väljer du aktivera Säkerhetsnycklar så aktiverar du den genom att koppla in den i din dator och vidröra nyckeln, om du inte har en fysiskt nyckel kan du använda dig av Windows Hello, eller en fingeravtrycksläsare på din dator. När du väl har aktiverat en säkerhetsnyckel så namnger du den. Du kommer att använda dig av säkerhetsnyckeln varje gång du loggar in i PLAYipp Digital Signage.

  två4.png

  Väljer du att aktivera en Autentiseringsapp så öppnas en ny sida. Först så laddar du ner antingen Google Authenticator, Authy eller 1Password på din telefon. När du har gjort det så scannar du QR-koden som visas på datorn. Då kommer en sexsiffrig nummerföljd visas i appen. Skriv in den i aktiveringskodsfältet i Steg 2 och klicka på Aktivera. Efter du klickat på aktivera så kommer du att använda dig av appen för att skriva in din sexsiffriga nummerföljd varje gång du loggar in i PLAYipp Digital Signage.

  OBS.  QR- och den manuella koden på bilden är bara ett exempel.

  två5.png