PLAYport - Felsökning av nätverk

 • Om en skärm tappar anslutning till nätverket så kan det ställa till en del. Det tydligaste problemen är att innehåll inte uppdaterar eller att widgets inte fungear som dom ska. Men lugn, vi löser det.

  Nedan finns det 2 guider om hur du får igång nätverket. En för trådbunden anslutning och en för trådlös anslutning

  Trådbunden anslutning (Ethernet)

  Visas tre gröna cirklarna 1-2-3 på skärmen när den startar upp så har mediaspelaren nätverksanslutning till våra servrar och problem borde vara löst.

  1. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt inkopplade i mediaspelaren.

  2. Starta om din mediaspelare.
   - Dra ur strömsladden ur spelaren eller vägguttaget.
   - Verifiera att mediaspelaren har en nätverkssladd ansluten direkt in i mediaspelaren. (Den kan vara ansluten via en USB-adapter om det är en spelare av modell MAX/mini)
   - Dra ur denna och koppla i Ethernet sladden för att verifiera att den är ansluten ordentligt.

  3. Verifiera att spelaren är inställd på att använda trådbunden anslutning (Wired).
   - Detta verifierar du genom att koppla in ett USB-tangentbord i mediaspelaren och trycka på F2 för att komma till network manager. (Har mediaspelaren bara micro-USB portar så följde det med en adapter till USB Type-A, detta gäller endast PLAYport max/mini)
   - Verifiera att mediaspelaren är inställd på "wired".
   - Spara inställningarna genom att tycka på F5 eller tryck på knappen "Save", spelaren kommer nu att startas om med dom nya inställningarna.

  4. Kontrollera nätverksinställningarna direkt i androids inställningar
   - Menyn kan även nås genom att klicka F6 (PLAYipp konsol nu visas på skärmen) och sedan F12
   - Välj Ethernet och verifiera så att Ethernet är påslaget.
   - Om det är avstängt så slå på det genom att navigera ner till Ethernet och klicka Enter. Navigera till höger och klicka i "Ethernet Is Enabled/Disabled". (Backa ur denna meny med ESC när du är klar)

  5. Om mediaspelaren fortfarande inte ansluter till nätverket, så är det något som gör att spelaren inte får nätverksuppkoppling. Kontrollera så att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ut från mediaspelaren.

  6. Om mediaspelaren ändå inte lyckas få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att mediaspelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar Screen ID manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  7. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande: Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

  8. Om problemet kvarstår kontakta PLAYipp support

  Trådlös anslutning (Wi-Fi) 

  Visas tre gröna cirklar 1-2-3 på skärmen när den startar upp så har mediaspelaren nätverksanslutning till våra servrar och problem borde vara löst.

  1. Starta om din mediaspelare. Dra ur och stoppa in strömsladden ur mediaspelaren eller vägguttaget.

  2. Kontrollera så att inte lösenordet eller det trådlösa nätverkets namn (SSID) har ändrats. Kontrollera även att SSID och lösenordet för det trådlösa nätverket är korrekt inskrivna.
   För att komma åt nätverksinställningar behöver du koppla in ett USB-tangentbord till mediaspelaren och klicka F2 för att komma in i network manager (backa ur denna meny med ESC när du är klart).

  3. Kontrollera att ert trådlösa nätverk fungerar.
   Finns det nätverksproblem på på andra enheter som använder samma trådlösa nät? Starta om ert trådlösa nätverk, t.ex. er router och/eller accesspunkt.

  4. Kontrollera nätverksinställningarna direkt i androids inställningar.
   - Klicka F6 (Playipp konsol nu visas på skärmen) och sedan F12.
   - Gå in på WIFI och verifiera att det är påslaget. Om det är avstängt så slå på det genom att navigera till höger och klicka i "WI-FI Is Enabled/Disabled"
   - Välj det nätverk som du skall använda och klicka på forget.
   - Välj att ansluta till nätverket igen och skriv in lösenordet. (specialtecken som @ skriver man med SHIFT istället för ALG GR då tangentbordet är baserat på android)
   Du kan se statusen på nätverksanslutningen på andra raden under SSID.
   Följande statusar kan visas:

   CONNECTED: mediaspelaren är ansluten till nätverket. Uppdaterar den fortfarande inte så är det något i brandväggen som blockerar mediaspelaren att ansluta till alla servrar.
   AUTHENTICATION PROBLEM: Fel lösenord är inskrivet.
   SECURED WITH XXX: Spelaren försöker inte ansluta till nätverket. Navigera till det och anslut igen.(backa ur denna meny med ESC)

  5. Om mediaspelaren ändå inte lyckas få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar Screen ID manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  6. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adress-spannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback