Philips - Felsökning av nätverk

 • Om en skärm tappar anslutning till nätverket så kan det ställa till en del. Det tydligaste problemen är att innehåll inte uppdaterar eller att widgets inte fungear som dom ska. Men lugn, vi löser det.

  Nedan finns det 2 guider om hur du får igång nätverket. En för trådbunden anslutning och en för trådlös anslutning

  Trådad anslutning (Ethernet)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om din skärm. Detta gör du enklast genom att stänga av skärmen med fjärrkontrollen och starta den igen.

  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Se till att Ethernet är aktivt.
   Tryck Home + 1888 i snabb följd på fjärrkontrollen. Om du har problem med detta så kan du behöva dra ut IR mottagaren som sitter på baksidan av skärmen.
   Klicka på network > Ethernet. Se till att Enabled är ikryssad. 

  5. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar Screen ID manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  6. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)
  7. Om problemet kvarstår kontakta PLAYipp support

  Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om din skärm. Detta gör du enklast genom att stänga av skärmen med fjärrkontrollen och starta den igen.

  2. Kontrollera nätverksinställningarna. 
   För att komma åt nätverksinställningar trycker du på Home + 1888 på fjärrkontrollen.
   Välj Network > Wi-Fi
   Inne i menyn så kan du få en av följande statusar på nätverksanslutningen
   CONNECTED:  Mediaspelaren är ansluten till nätverket. Om mediaspelaren fortfarande inte uppdaterar materialet på skärmen eller att röda cirklar visas vid uppstart är det något i brandväggen som blockerar mediaspelaren att ansluta till PLAYipps servrar. 
   AUTHENTICATION PROBLEM: Fel lösenord är inskrivet.
   SECURED WITH XXX: Nätverket är inte valt. Navigera ner till det aktuella nätverket och klicka på det för att ansluta till det.
   (Backa ur denna meny med tillbaka-knappen på fjärrkontrollen)

  3. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar Screen ID manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  4. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

  5. Om problemet kvarstår kontakta PLAYipp support

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback