Rooms - Google kalender setup

 • För att kunna koppla ihop era mötesrumsskärmar med Google Kalender så måste ni vara admin på ert Google Workspace konto.

  1. Logga in på Google Cloud Platform
  2. Klicka på "IAM & Admin" och välj "Create a new project", namnge projektet och klicka på "Create".
  3. Välj projektet genom att klicka på pilen bredvid "Google Cloud Platform" texten och navigera till "APIs & Services > Library"
  4. Aktivera “Google Calendar API” och “ADMIN SDK API” genom att söka efter dem i sökfältet och välj "Enable"
   Google1.png
  5. Navigera till IAM & Admin > Service Accounts
  6. Skapa ett nytt servicekonto genom att klicka på "Create service account"
  7. Gå till inställningarna för ditt nyskapade servicekonto genom att klicka på "trepunkts-ikonen" till höger under Actions, klicka på "Manage details" och välj  "Keys" Klicka på "Add key" och välj "Create new key" spara filen i JSON-formatGoogle2.png
  8. Ladda ner denna fil och spara den till senare.

  Aktivera Google Workspace Domain-wide Delegation för servicekontot:

  1. Logga in på Google Cloud Platform
  2. Navigera till "IAM & Admin"
  3. Välj ditt skapade Servicekonto.
  4. Kopiera ditt Oauth 2 Client ID
  5. Logga in på Google Admin Console
  6. Gå till Security > access and data control > Api controls
  7. Klicka på "Manage domain wide delegation."
  8. Klicka på "Add new" 
  9. Klistra in ditt Client ID som vi hittade i steg 4
  10. Klistra in följande under scopes:

  11. https://www.googleapis.com/auth/calendar, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly

  Skapa byggnader och mötesrum

  Har ni inte redan mötesrum så kan ni skapa dessa genom att följa denna guide.

   

  Koppla till kalendern i gränssnittet.

  1. Klicka på "Rooms" i menyn.
  2. Välj "Google Kalender"
   Google3.png
  3. Skriv in din Google administratörs E-postadress och lägg in den JSON-fil du sparade i steg 7 när du skapade ett nytt projekt. Klicka sedan på "Nästa steg"
  4. Nu ska du verifiera ditt konto, det gör du genom att kopiera länken du ser på sidan.
   Google 4.png
  5. När du har kopierat länken så klickar du på "Gå till Google Search Console", klistra in länken du nyss kopierade i fältet för "Webbadressprefix". Klicka sedan på "Continue".

   Google5.png
  6. För att verifiera kopplingen så laddar du ned HTML-filen du får av Google genom att klicka på den. Stäng inte denna sida då du kommer att besöka den snart igen.
  7. Ladda upp HTML-länken i Steg 2 av kopplingsguiden i PLAYipp Signage. Klicka sedan på "Nästa steg"
   Google6.png
  8. Gå tillbaka till "Google Search Console"-sidan du kopierade. Klicka på "Verify", visas "Ownership verified" så fungerar kopplingen.

   Google7.png

  9. Slutligen gå tillbaka till kopplingsguiden i PLAYipp Signage och klicka på "Avsluta".Google 8.png

  10. Nu är kopplingen till Google calendar klar. För att aktivera era skärmar följer ni denna guide: Aktivera rumsskärmar
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback